Tancar l'ajuda

Cerca per termes del tesaurus

La cerca per termes del tesaurus permet navegar entre les matèries dels documents que hi ha a la biblioteca.

Les categories són un sistema de classificació (conegut com a tesaurus) establert per la biblioteca, per facilitar trobar paraules o expressions per cercar: per exemple, Literatura Medieval o Mamífers Marins.

Per fer aquesta cerca, cal començar introduint un o més termes que es volen buscar, per exemple, història. Els resultats de la cerca es presenten en dos apartats.

L'apartat situat a la part superior de la pantalla, mostra les categories corresponents a la cerca. Si cliques en una de les categories d'aquesta apartat (per exemple, història política) se't mostrarà a la part inferior de la pantalla més informació sobre la categoria triada.


Si fas clic en una de les categories de l'apartat inferior, aniràs navegant de categoria en categoria.


Per seleccionar una categoria i veure els docuemnts corresponents, fes clic a la lupa situada al començament de la línia.


Si no apareix la lupa, vol dir que no hi ha cap document amb aquella matèria.

Tornar a dalt de la pàgina